Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Корекција тарифе од 01.02.2015. године
Објављено:31. 01. 2015.

Износи накнада у складу са Уредбом о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор са применом од 01. фебруара 2015. године.

Документа

Тарифа од 01.02.2015.г