Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Потписан Споразум о сарадњи између Управе за трезор и Агенције за борбу против корупције
Објављено:21. 10. 2014.

Овај споразум има за циљ успостављање ефикасније сарадње стварања повољних услова за унапређивање послова из области јавних финансија, употребу средстава из јавних извора и борбе против корупције.

Предмет споразума:

  • размена расположивих информација о питањима од заједничког интереса, као и кроз реализацију заједничких консултација;
  • организовање заједничких наступа (семинара, стручних скупова, трибина и др.);
  • заједничку реализацију пројеката и друге облике сарадње који представљају заједнички циљ или интерес споразумне стране.

Документа

споразум о сарадњи