Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење корисницима јавних средстава
Објављено:24. 09. 2014.

Обавештавамо вас да су дана 19. септембра 2014. године ступили на снагу Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, као и Закон о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника којим су измењене одредбе до тада важећих закона, а којима се утврђује право запослених на увећање зараде по основу додатка на основну плату за време проведено у радном односу (минули рад).

Документа

Обавештење корисницима јавних средстава 24.09.2014