Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о одређивању директних корисника буџетских средстава који организују посебну службу интерних контролора
Објављено:01. 03. 2004.

Овим правилником одређују се директни корисници буџетских средстава који организују службу интерних контролора и заједнички критеријуми за организацију и поступак интерне контроле код директних корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања, на основу којих они својим интерним општим актом одређују ближу организацију и поступак вршења интерне контроле.

Документа

Правилник о одређивању директних корисника буџетских средстава