Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике
Објављено:08. 01. 2004.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета Републике и организација обавезног социјалног осигурања, укључених у консолидовани рачун трезора Републике.

Документа

Правилник о начину коришћења средстава са рачуна КРТ Републике