Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава
Објављено:08. 12. 2003.

Овим правилником уређују се заједничке основе, критеријуми и задаци за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава, у складу са законом којим се уређује буџетски систем и другим прописима којима се уређује ова област.

Документа

Правилник за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава