Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне
Објављено:10. 06. 2003.

Овим правилником уређује се плаћање појединих врста пореза, чији је обвезник - физичко лице, готовински (у новцу, чековима, кредитном картицом и сл.) преко пореске благајне Управе за јавна плаћања.

Документа

Правилник о плаћању појединих пореза преко пореске благајне