Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације
Објављено:10. 06. 2003.

Овим правилником ближе се уређују начин и услови под којима порески дужник у текућој години може измирити пореске обавезе доспеле до 31. децембра претходне године путем компензације.

Документа

Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације