Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Објављено:30. 12. 2002.

Овим правилником прописује се начин и поступак вршења унутрашње контроле у обављању платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора,у Управи за трезор.

Документа

Правилник о вршењу унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру консолидованог рацуна трезора