Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Одржавање и чување базе података запослених
Сектор за обраду личних примања

Управа за трезор чува и одражава базу података запослених, који се односе на њихова примања и то:

  • Базу података „Трезар“ за примања запослених код директних корисника, за које се обрачун зарада врши почев од 01. јануара 2006. године и
  • Базу података „PayRoll“ за примања запослених код индиректних корисника (основно и средње образовање), за које се обрачун зарада врши почев од 01. јануара 2007. године.