Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje sistema za Centralni registar faktura (CRF)
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:05. 02. 2018.
Id:OP 04/2018
Rok:08. 03. 2018. do 10 časova

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka