Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
trezor
strana 2 od 3
05. 03. 2018.

Od danas je javnosti na raspolaganju novi sajt Uprave za trezor.

01. 03. 2018.

Dana 9. februara 2018. godine, u Budimpešti održana je 4. sednica Vlade Srbije i Vlade Mađarske, koja je imala za cilj unapređenje regionalne saradnje i bilateralnih odnosa ove dve države.

01. 03. 2018.

Obaveštavamo vas da danas 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počinje sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura.

28. 02. 2018.

Zakoni, pravilnici, uredbe i uputstva

28. 02. 2018.

Informacioni sistem izvršenja budžeta

29. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 03. januara 2018. godine u Upravi za trezor početi sa radom elektronski servis platnog prometa – eSPP.

26. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 28. decembra 2017. godine u Upravi za trezor početi sa radom novi informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB.

01. 12. 2017.

Sedište Uprave za trezor je u Beogradu.

01. 12. 2017.

Uprava za trezor svojim odgovornim poslovanjem, vrhunskim stručnim kapacitetima i inovativnim rešenjima obezbeđuje stabilnu i transparentnu budžetsku politiku, moderan sistem javnih finansija i poboljšava efikasnost u raspolaganju novcem poreskih obaveznika.

30. 11. 2017.

Zakoni, pravilnici, uredbe i uputstva

strana 2 od 3