Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Objavljeno:19. 02. 2015.

Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika (u daljem tekstu: korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje), budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje.

Dokumenta

Obrazac br 1 - Bilans stanja
Obrazac br 2 - Bilans prihoda i rashoda
Obrazac br 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
Obrazac br 4 - Izveštaj o novčanim tokovima
Obrazac br 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Procedura za rad sa Excel šablonom
Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja za 2014. godinu