Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 12
30. 11. 2022.
22. 02. 2022.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva je: Obrazac ponude (Obrazac br. 1).

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljajne ponuda mogu se dobiti elektronskim putem: aleksandra.s.popovic@trezor.gov.rs

12. 01. 2022.
13. 12. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovan po partijama. Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva su: Prilog 1(Podaci o ponuđaču), Obrazac ponude (Obrazac br.1, Obrazac br.2, Obrazac br.3, Obrazac br.4, Obrazac br.5, Obrazac br.6, Obrazac br.7, Obrazac br.8, Obrazac br.9 i Obrazac br.10.), kao i Modeli ugovora u zavisnosti za koju partiju podnosite ponudu/ponude, i svi dati u PDF formatu. Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda mogu se dobiti putem: milica.opacic@trezor.gov.rs

15. 11. 2021.
31. 08. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor, filijale Kosovska Mitrovica. (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva je: Obrazac ponude (Obrazac br. 1).

28. 04. 2021.
15. 04. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor, filijale Kosovska Mitrovica. (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva je: Obrazac ponude (Obrazac br. 1).

06. 04. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor, filijale Kosovska Mitrovica, ekspoziture Priština i ekspoziture Gnjilane.

(kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

25. 03. 2021.

Uprava za trezor u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu predstavila je novu uslugu „Plati“, koja građanima omogućava da na lak i efikasan način plaćaju takse i naknade za usluge državnih organa.

Usluga „Plati“ je dostupna na adresi www.plati.euprava.gov.rs, a korisnicima je omogućeno da u samo nekoliko koraka izvrše plaćanje „Dina“, „Viza“, „Master“ i „Maestro“ platnim karticama svih banaka koje posluju u Srbiji ili da tako kreiranu uplatnicu sačuvaju i plaćanje izvrše putem elektronskog bankarstva, odnosno na šalterima pošte ili bilo koje banke.

Posebna prednost novog servisa je mogućnost kreiranja platnog naloga za svaku uslugu koja sadrži jedinstveni poziv na broj odobrenja. Na taj način se eliminiše potreba donošenja overene uplatnice kao dokaza o izvršenom plaćanju.

strana 2 od 12