Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 11
06. 04. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor, filijale Kosovska Mitrovica, ekspoziture Priština i ekspoziture Gnjilane.

(kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

25. 03. 2021.

Uprava za trezor u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu predstavila je novu uslugu „Plati“, koja građanima omogućava da na lak i efikasan način plaćaju takse i naknade za usluge državnih organa.

Usluga „Plati“ je dostupna na adresi www.plati.euprava.gov.rs, a korisnicima je omogućeno da u samo nekoliko koraka izvrše plaćanje „Dina“, „Viza“, „Master“ i „Maestro“ platnim karticama svih banaka koje posluju u Srbiji ili da tako kreiranu uplatnicu sačuvaju i plaćanje izvrše putem elektronskog bankarstva, odnosno na šalterima pošte ili bilo koje banke.

Posebna prednost novog servisa je mogućnost kreiranja platnog naloga za svaku uslugu koja sadrži jedinstveni poziv na broj odobrenja. Na taj način se eliminiše potreba donošenja overene uplatnice kao dokaza o izvršenom plaćanju.

15. 03. 2021.

Reklamacije po osnovu uplata koje se vrše na račun 840-1848-16 - ,,Objedinjena naplata za izdavanje registracione nalepnice na ovlašćenim tehničkim pregledima kao i takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova“,

vršiće se putem mejl adrese reklamacijeeplati@trezor.gov.rs .

Za više informacija možete pozvati brojeve telefona +381 11 3202 360, +381 11 3202 282, +381 11 3202 291, +381 11 3202 496, +381 11 2927 507

11. 02. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva je: Obrazac ponude (Obrazac br. 1).

08. 12. 2020.

Obaveštenje u vezi realizacije subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

07. 12. 2020.

U cilju poboljšanja uslova za onlajn nastavu, kao nove realnosti mladih u vreme globalne pandemije, Uprava za trezor Ministarstva finansija odlučila je da ustupi na korišćenje informatičku opremu onima kojima je to najpotrebnije.

U saradnji sa lokalnim samoupravama, pomenuta oprema ustupljena je na korišćenje školama u Leskovcu, Paraćinu, Prokuplju, Smederevskoj Palanci, Tutinu, Leposaviću, Kikindi, Krupnju, Bojniku, Babušnici i Brusu.

Na ovaj način đacima u 25 škola omogućili smo da na adekvatan način, čak i u ovim vanrednim okolnostima, prate nastavu.

12. 10. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovanu po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport papira vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

09. 10. 2020.

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 401-6733/2020-1 od 27. avgusta 2020. godine, usvojen je Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na osnovu navedenog Programa, dana 1. septembra 2020. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sredstava subvencija se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Maksimalan iznos sredstava koji se odobrava privrednom subjektu ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje je doneto rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva.

11. 09. 2020.

Uprava za trezor Ministarstva finansija, u cilju unapređenja svog rada, od danas uvodi novu uslugu – sistem za upravljanje redovima čekanja, posredstvom redomata i QR kod čitača.

Uvođenjem novog sistema postiže se visokotehnološka organizacija poslovanja, koja smanjuje gužvu kako za klijente, tako i za službenike.

Skeniranjem QR koda koji se nalazi na ulazu u filijalu, korisnik u pretraživaču svog mobilnog telefona dobija meni sa uslugama koje su mu na raspolaganju. Odabirom određene usluge, klijent dobija informaciju o svom rednom broju, broju ljudi koji čekaju ispred njega, na kojim šalterima će biti uslužen, a takođe dobija i obaveštenje kada je njegov broj na redu.

23. 07. 2020.

Pušten je u rad testni sajt za servis Evidencija KJS. Na njemu se nalazi nova verzija aplikacije i servisa sa proširenim skupom podataka. Ova verzija će biti dostupna na zvaničnom sajtu od 05.08.2020. godine

strana 2 od 11