Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 11
11. 02. 2021.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

Sastavni deo Poziva je: Obrazac ponude (Obrazac br. 1).

08. 12. 2020.

Obaveštenje u vezi realizacije subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

07. 12. 2020.

U cilju poboljšanja uslova za onlajn nastavu, kao nove realnosti mladih u vreme globalne pandemije, Uprava za trezor Ministarstva finansija odlučila je da ustupi na korišćenje informatičku opremu onima kojima je to najpotrebnije.

U saradnji sa lokalnim samoupravama, pomenuta oprema ustupljena je na korišćenje školama u Leskovcu, Paraćinu, Prokuplju, Smederevskoj Palanci, Tutinu, Leposaviću, Kikindi, Krupnju, Bojniku, Babušnici i Brusu.

Na ovaj način đacima u 25 škola omogućili smo da na adekvatan način, čak i u ovim vanrednim okolnostima, prate nastavu.

12. 10. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovanu po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport papira vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu).

09. 10. 2020.

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 401-6733/2020-1 od 27. avgusta 2020. godine, usvojen je Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na osnovu navedenog Programa, dana 1. septembra 2020. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sredstava subvencija se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Maksimalan iznos sredstava koji se odobrava privrednom subjektu ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje je doneto rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva.

11. 09. 2020.

Uprava za trezor Ministarstva finansija, u cilju unapređenja svog rada, od danas uvodi novu uslugu – sistem za upravljanje redovima čekanja, posredstvom redomata i QR kod čitača.

Uvođenjem novog sistema postiže se visokotehnološka organizacija poslovanja, koja smanjuje gužvu kako za klijente, tako i za službenike.

Skeniranjem QR koda koji se nalazi na ulazu u filijalu, korisnik u pretraživaču svog mobilnog telefona dobija meni sa uslugama koje su mu na raspolaganju. Odabirom određene usluge, klijent dobija informaciju o svom rednom broju, broju ljudi koji čekaju ispred njega, na kojim šalterima će biti uslužen, a takođe dobija i obaveštenje kada je njegov broj na redu.

23. 07. 2020.

Pušten je u rad testni sajt za servis Evidencija KJS. Na njemu se nalazi nova verzija aplikacije i servisa sa proširenim skupom podataka. Ova verzija će biti dostupna na zvaničnom sajtu od 05.08.2020. godine

18. 05. 2020.

Obaveštavamo vas da se zbog mere zabrane kretanja, odnosno policijskog časa koji je i dalje na snazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, poslovi u šalter salama Uprave za trezor u filijali Kosovska Mitrovica i pripadajućim ekspoziturama neće obavljati prema redovnom rasporedu radnog vremena.

O nastavku nesmetanog obavljanja poslova, kao i povratku na radno vreme pre uvođenja vanrednog stanja, bićete blagovremeno obavešteni.

11. 05. 2020.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja (‘Službeni glasnik RS” br. 65/20), kojim je dana 7. maja 2020. godine ukinuto vanredno stanje.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da će se počev od 12. maja 2020. godine, poslovi u šalter salama filijala i ekspozitura Uprave za trezor obavljati nesmetano, prema utvrđenom rasporedu radnog vremena pre proglašenja vanrednog stanja, dok će na teritoriji AP Kosovo i Metohija poslovi u šalter salama filijale i pripadajućim ekspoziturama početi sa radom od 18. maja 2020. godine.

04. 05. 2020.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, broj 57/2020), ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze), koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.

Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

strana 2 od 11