Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 10
18. 03. 2020.

Obaveštavamo vas da se zbog proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, šalterski poslovi Uprave za trezor neće se obavljati u šalter salama ekspozitura Uprave za trezor do daljnjeg.
U prilogu se nalazi spisak filijala Uprave za trezor gde će se šalterski poslovi nesmetano obavljati, u skladu sa propisima (kliknite na PDF fajl u produžetku).

04. 03. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe (Poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva je Obrazac ponude dat u PDF formatu. Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim Pozivom mogu se dobiti elektronskim putem: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

26. 02. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda u vezi sakupljanja i transporta neopasnog otpada uz otkup oblikovanu po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta neopasnog otpada uz otkup, po partijama (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva su Obrazac ponude (Obrazac br. 1, Obrazac br. 2 i Obrazac br. 3) i Modeli ugovora za partiju 1, partiju 2 i partiju 3) i svi dati u PDF formatu.

12. 02. 2020.

U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/15 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Obaveštenja treba dostaviti na jedan od sledećih načina:

05. 12. 2019.

Obaveštavamo Vas da u periodu od subote 07. decembra 2019. godine od 07 č. do nedelje 08. decembra 2019. godine do 23 č. servisi, kontakt telefoni i sajt Uprave za trezor neće biti dostupni zbog planiranih radova na elektroinstalacijama.

14. 11. 2019.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda za otkup neopasnog otpada.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi preuzimanja i transporta neopasnog otpada (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu).

Poziv za prikupljanje ponuda sa Obrascem ponude (u PDF-u i Word-u) i modelom ugovora.

28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

Trenutna dužina elemenata poziva na broj sadrži maksimalno 20 karaktera. U skladu sa Odlukom NBS broj karaktera u pozivu na broj je povećan na 23 karaktera.

Izvršena je neophodna promena u dužini jedinstvenog podatka za reklamaciju i svrhe doznake određenog plaćanja.

13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zbog prelaska u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije, Uprava za trezor će izvršiti ukidanje podračuna, na osnovu zahteva indirektnih korisnika i zbirnog naloga za ukidanje podračuna potpisanog od strane ministra finansija.

Prenos sredstava sa podračuna i ukidanje podračuna indirektnih korisnika vršiće se po sledećem terminskom planu:

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

Korisnici koji poslove platnog prometa obavljaju putem integralnog sistema platnog prometa (ISPP) potrebno je da izvrše prelazak na elektronski servis platnog prometa (eSPP) koji je dostupan od 01. januara 2018. godine.

Na sajtu Uprave za trezor http://www.trezor.gov.rs/src/services/espp/ dostupne su informacije o osnovnim funkcionalnostima servisa, visini naknada za korišćenje, korisničko uputstvo kao i potrebna dokumentacija za pristup servisu.

29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

strana 2 od 10