Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 2 od 10
20. 03. 2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor obaveštava stranke da će šalteri u filijalama Uprave za trezor biti izuzeti od obustave rada do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade.

Poslovi se mogu obaviti svakog radnog dana u periodu od 08,00-12,00 časova na šalterima filijala navedenih u prilogu.

20. 03. 2020.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za trezor obaveštava stranke da će pisarnica u Centrali Beograd biti izuzeta od obustave rada do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade.

Poslovi na pisarnici se mogu obaviti svakog radnog dana u periodu od 08,00-12,00 časova u Ulici Pop Lukina 7-9, Beograd 011/3202300, e-mejl:ut.tiket@trezor.gov.rs

18. 03. 2020.

Obaveštavamo vas da se zbog proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, šalterski poslovi Uprave za trezor neće se obavljati u šalter salama ekspozitura Uprave za trezor do daljnjeg.
U prilogu se nalazi spisak filijala Uprave za trezor gde će se šalterski poslovi nesmetano obavljati, u skladu sa propisima (kliknite na PDF fajl u produžetku).

18. 03. 2020.

U gradovima i opštinama u Srbiji otvoreni su kol centri za pružanje pomoći građanima u uslovima novih, rigoroznijih mera koje se odnose na zabranu kretanja za građane starije od 65 godina.

Spisak gradova i opština sa brojevima telefona možete preuzeti sa našega sajta (kliknite na PDF fajl u produžetku).

04. 03. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi uzimanja u zakup poslovnog prostora za smeštaj i čuvanje arhivske građe (Poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva je Obrazac ponude dat u PDF formatu. Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim Pozivom mogu se dobiti elektronskim putem: dragana.mijalackovic@trezor.gov.rs

26. 02. 2020.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda u vezi sakupljanja i transporta neopasnog otpada uz otkup oblikovanu po partijama.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta neopasnog otpada uz otkup, po partijama (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva su Obrazac ponude (Obrazac br. 1, Obrazac br. 2 i Obrazac br. 3) i Modeli ugovora za partiju 1, partiju 2 i partiju 3) i svi dati u PDF formatu.

12. 02. 2020.

U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/15 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Obaveštenja treba dostaviti na jedan od sledećih načina:

05. 12. 2019.

Obaveštavamo Vas da u periodu od subote 07. decembra 2019. godine od 07 č. do nedelje 08. decembra 2019. godine do 23 č. servisi, kontakt telefoni i sajt Uprave za trezor neće biti dostupni zbog planiranih radova na elektroinstalacijama.

14. 11. 2019.

Uprava za trezor sprovodi postupak prikupljanja ponuda za otkup neopasnog otpada.

Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine neopasnog otpada u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi preuzimanja i transporta neopasnog otpada (kompletan poziv za prikupljanje ponuda preuzmite u prilogu).

Poziv za prikupljanje ponuda sa Obrascem ponude (u PDF-u i Word-u) i modelom ugovora.

28. 02. 2019.

Obaveštavamo vas da od 01. marta 2019. godine, počinje primena novih specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka, u skladu sa Prilogom 2. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima1, kojom je povećan broj karaktera poziva na broj zaduženja, odobrenja i svrhe plaćanja.

Trenutna dužina elemenata poziva na broj sadrži maksimalno 20 karaktera. U skladu sa Odlukom NBS broj karaktera u pozivu na broj je povećan na 23 karaktera.

Izvršena je neophodna promena u dužini jedinstvenog podatka za reklamaciju i svrhe doznake određenog plaćanja.

strana 2 od 10