Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o Pozivu za podnošenje ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama
Uredništvo sajta
Objavljeno:13. 12. 2021.
Ključne reči:

Uprava za trezor sprovodi postupak podnošenja ponuda u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup oblikovan po partijama. Predmet otkupa su trenutne i novonastale količine papira u svim organizacionim jedinicama Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije. Sakupljanje i transport vršiće se po lokacijama koje su oblikovane u 10 (deset) partija. Ovim putem pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave ponudu u vezi sakupljanja i transporta papira uz otkup, po partijama (kompletan poziv za podnošenje ponuda preuzmite u prilogu). Sastavni deo Poziva su: Prilog 1(Podaci o ponuđaču), Obrazac ponude (Obrazac br.1, Obrazac br.2, Obrazac br.3, Obrazac br.4, Obrazac br.5, Obrazac br.6, Obrazac br.7, Obrazac br.8, Obrazac br.9 i Obrazac br.10.), kao i Modeli ugovora u zavisnosti za koju partiju podnosite ponudu/ponude, i svi dati u PDF formatu. Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda mogu se dobiti putem: milica.opacic@trezor.gov.rs

Poziv za podnošenje ponuda za otkup papira po partijama - objavljeno 13.12.2021. godine