Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravni poslovi i poslovi kontrole poslovnih procedura
Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura

Pravni poslovi

  • Neposredno učešće u pripremanju propisa i opštih akata iz oblasti kojom se uređuje nadležnost i delokrug rada Uprave
  • Izrada podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave
  • Pripremanje metodoloških i drugih uputstava i davanje pravnih mišljenja

Kontrola poslovnih procedura

  • Praćenje usaglašenosti poslovanja unutrašnjih jedinica Uprave za trezor sa pozitivnim propisima i internim aktima koji regulišu platni promet u okviru konsolidovanog računa trezora
  • Davanje preporuke za unapredjenje rada i sistema internih kontrola u Upravi za trezor