Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Odsek za internu reviziju

U Odseku za internu reviziju obavljaju se sledeći poslovi:

 • priprema predloga Povelje interne revizije;
 • priprema i izrada nacrta strateškog i godišnjeg plana interne revizije;
 • pregledanje i davanje saglasnosti na konačan revizorski izveštaj
 • izveštavanje direktora Uprave kroz godišnji izveštaj o radu interne revizije, periodične izveštaje i izveštaje o svakoj izvršenoj internoj reviziji sa svim važnim nalozima i datim preporukama, kao i preduzetim radnjama za poboljšanje poslovanja; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija;
 • saradnja sa Državnom revizorskom institucijom, drugim državnim organima, međunarodnim i domaćim institucijama i udruženjima;
 • obavljanje revizije vezane za sistem upravljanja IPA programima i projektima;
 • pripremanje izveštaja u vezi rada Odseka;
 • kontrolisanje primene propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u postupku prethodne kontrole;
 • kontrolisanje u postupku naknadne kontrole namenskog korišćenja sredstava budžeta;
 • priprema dokumentacije i sarađivanje sa rukovodiocima organizacione jedinice kod koje se vrši revizija;
 • izrada izveštaja o sprovedenoj reviziji;
 • izrada uputstava, priručnika i planiranje pregleda;
 • sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • procena rizika i priprema programa revizije;
 • određivanje veličine uzorka i metoda odabira uzoraka;
 • obrada i dokumentovanje revizorskih nalaza i preporuka i praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija.