Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство
Објављено:20. 03. 2020.
Ид:ПО 14/2020

Претходно обавештење - 14. Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство - објављено 20.3.2020. године