Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Систем Е фактура
Објављено:20. 03. 2020.
Ид:ПО 13/2020

Претходно обавештење -13. Систем Е фактура - објављено 20.3.2020. године