Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Систем за беспрекидно напајање
Објављено:20. 03. 2020.
Ид:ПО 10/2020

Претходно обавештење - 10. Систем за беспрекидно напајање - објављено 20.3.2020. године