Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Систем за управљање пословним и техничким процесима прикупљања, обраде...
Објављено:20. 03. 2020.
Ид:ПО 06/2020

Претходно обавештење - 6. Систем за управљање пословним и техничким процесима прикупљања, обраде.... - објављено 20.3.2020. године.пдф