Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење – Опрема за управљање редовима - редомати
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:20. 03. 2020.
Ид:ПО 01/2020

Претходно обавештење - 1. Опрема за управљање редовима - редомати - објављено 20.3.2020. године