Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Софтверски алати
Објављено:12. 08. 2020.
Ид:ОП 34/2020
Рок:02. 09. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 18.09.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 03.09.2020. године
Конкурсна документација - објављено 12.08.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 12.08.2020. године