Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Осигурање новца у манипулацији
Објављено:31. 07. 2020.
Ид:ОП 32/2020
Рок:31. 08. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 23.09.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 03.09.2020. године
Конкурсна документација - објављено 31.07.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 31.07.2020. године