Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије
Објављено:07. 08. 2020.
Ид:ОП 29/2020
Рок:07. 09. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 30.09.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 09.09.2020. године
Конкурсна документација - објављено 07.08.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 07.08.2020. године