Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање система за техничку заштиту објеката - видео надзор
Објављено:10. 07. 2020.
Ид:ОП 28/2020
Рок:10. 08. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 03.09.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 19.08.2020. године
Додатна појашњења - објављено 17.07.2020. године
Конкурсна документација - објављено 10.07.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 10.07.2020. године