Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Телекомуникационе услуге закупа линкова Л2ВПН и Л3ВПН
Објављено:22. 09. 2020.
Ид:ОП 27/2020
Рок:23. 10. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 13.11.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 26.10.2020. године
Измена и допуна конкурсне документације - објављено 05.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 22.09.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 22.09.2020. године