Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – одржавање хардвера и софтверских алата
Објављено:29. 06. 2020.
Ид:ОП 24/2020
Рок:30. 07. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 - објављено 27.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - објављено 24.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 - објављено 21.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 -објављено 21.08.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 - објављено 18.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 04.08.2020. године
Додатно појашњење 2 - објављено 27.07.2020. године
Додатно појашњење - објављено 24.07.2020. године
Измена конкурсне документације - објављена 15.07.2020. године
Конкурсна документација - објављено 29.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 29.06.2020. године