Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка радова – радови на машинским и електроинсталацијама са уградњом опреме
Објављено:17. 06. 2020.
Ид:ОП 23/2020
Рок:20. 07. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 03.08.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 21.07.2020. године
Конкурсна документација - објављено 17.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 17.06.2020. године