Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Систем за беспрекидно напајање
Објављено:15. 07. 2020.
Ид:ОП 21/2020
Рок:04. 08. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 26.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 06.08.2020. година
Конкурсна документација - објављено 15.07.2020. године
Позив за подношење понуде - објављено 15.07.2020. године