Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Телекомуникационе услуге закупа линкова за Дата центар Нови Сад
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:22. 05. 2020.
Ид:ОП 17/2020
Рок:22. 06. 2020. до 10 часова

Одлука о додели уговора - објављено 24.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 22.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 22.05.2020. године