Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме
Објављено:04. 06. 2020.
Ид:ОП 15/2020
Рок:06. 07. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 30.11.2020. године
Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије - објављено 24.11.2020. године
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - објављено 01.10.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 21.09.2020. године
Додатна појашњења 7 - објављено 31.08.2020. године
Додатна појашњења 6 - објављено 28.08.2020. године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - објављено 24.08.2020. године
Додатна појашњења 5 - објављено 24.08.2020. године
Друга измена и допуна конкурсне документације - објављено 24.08.2020. године
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - објављено 06.07.2020. године
Додатна појашњења 4 - објављено 03.07.2020. године
Додатна појашњења 3 - објављено 1.7.2020. године
Додатна појасњења 3 - објављено 1.7.2020. године
Додатна појашњења 2 - објављено 26.6.2020. године
Додатна појашњења - објављено 15.06.2020. године
Измена и допуна конкурсне документације - објављено 10.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 04.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 04.06.2020. године