Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Објављено:28. 05. 2020.
Ид:ОП 09/2020
Рок:29. 06. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 24.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 07.07.2020. године
Допуна конкурсне документације - објављено 05.06.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 05.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 28.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 28.05.2020. године