Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање и поправке клима уређаја
Објављено:12. 05. 2020.
Ид:ОП 07/2020
Рок:12. 06. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 26.06.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 16.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 12.05.2020. године
Позив за подношење понуде - објављено 12.05.2020. године