Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање система за Централни регистар фактура (ЦРФ)
Објављено:28. 02. 2020.
Ид:ОП 05/2020
Рок:30. 03. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 07.04.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 02.04.2020. године
Конкурсна документација - објављено 28.02.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 28.02.2020. године