Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Стручни надзор над извођењем радова на унутрашњем уређењу простора (шалтер сала) и стварању услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом
Објављено:28. 09. 2020.
Ид:ЈНМВ 13/2020
Рок:08. 10. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 29.10.2020. године
Обавештење о обустави поступка за партије од 1-6 - објављено 15.10.2020. године
Одлука - објављено 09.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 28.09.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 28.09.2020. године