Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Стручни надзор над извођењем радова на машинским и електроинсталацијама
Објављено:13. 10. 2020.
Ид:ЈНМВ 12/2020
Рок:23. 10. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 16.11.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 26.10.2020. године
Додатна појашњења - објављено 15.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 13.10.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 13.10.2020. године