Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавку добара – материјал за угоститељство, пице и напици
Објављено:06. 02. 2020.
Ид:ЈНМВ 02/2020
Рок:18. 02. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 05.03.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 25.02.2020. године
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - објављено 12.02.2020. године
Измена и допуна конкурсне документације - објављено 12.02.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 12.02.2020. године
Конкурсна документација - објављено 06.02.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 06.02.2020. године