Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Сакупљање комуналног отпада
Објављено:10. 07. 2020.
Ид:ЈН 09/2020
Рок:31. 07. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору за партије 13 и 14 - објављено 14.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партије 7,8,9,11 и 12 - објављено 08.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партије 4-6 - објављено 07.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - објављено 31.08.2020. године
Обавештење о обустави поступка за партије број 2 и 3 - објављено 19.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 05.08.2020. године
Конкурсна документација - објављено 10.07.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 10.07.2020. године