Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Испорука топлотне енергије
Објављено:29. 09. 2020.
Ид:ЈН 08/2020
Рок:19. 10. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима за 5 партија - објављено 13.11.2020. године
Одлука о додели уговора по партијама - објављено 21.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 29.09.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 29.09.2020. године