Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања софтвера под комерцијалним називом „Сириус 2010“
Објављено:10. 04. 2020.
Ид:ЈН 02/2020
Рок:16. 04. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 29.04.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 16.04.2020. године
Конкурсна документација - објављено 10.04.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - објављено 10.04.2020. године