Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања софтвера под комерцијалним називом „Сириус 2010“
Објављено:28. 02. 2020.
Ид:ЈН 01/2020
Рок:10. 03. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 20.03.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 11.03.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 06.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 28.02.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - објављено 28.02.2020. године