Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - испорука топлотне енегије
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:26. 11. 2019.
Ид:ЈН 06/2019
Рок:06. 12. 2019. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима за 5 партија - објављено 27.12.2019. године
Одлука о додели уговора, по партијама - објављена 09.12.2019. године
Конкурсна документација, по партијама - објављено 26.11.2019. године
Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда, по партијама - објављено 26.11.2019. године