Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтверског система за обрачун зарада корисника буџета
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:06. 09. 2019.
Ид:ЈН 05/2019
Рок:13. 09. 2019. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 01.10.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 16.09.2019. године
Конкурсна документација - објављено 06.09.2019. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - објављено 06.09.2019. године