Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Пренос поштанских пошиљака (универзалне поштанске услуге)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:28. 05. 2019.
Ид:ЈН 04/2019
Рок:05. 06. 2019. до 12 часова

Одлука о измени уговора - објављено 14.11.2019. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 28.06.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 06.06.2019. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 28.05.2019. године
Конкурсна документација - објављено 28.05.2019. године