Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - осигурање имовине
Објављено:19. 05. 2020.
Ид:ЦЈН 09/2020

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 19.05.2020. године
Обавештење о закљученим уговорима - објављено 14.05.2021. године