Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - одржавања рачунара, штампача и комуникационе опреме, за партију 9
Објављено:16. 06. 2020.
Ид:ЦЈН 07/2020

Обавештење о закљученом уговору - објављено 16.06.2021. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 16.06.2020. године