Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - чишћење зграда
Објављено:14. 07. 2020.
Ид:ЦЈН 05/2020

Обавештење о закљученом уговору - објављено 14.07.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 19.07.2021. године