Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Мобилна телефонија
Објављено:28. 10. 2020.
Ид:ЦЈН 04/2020

Обавештење о закљученом уговору - објављено 28.10.2020. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 06.10.2021. године