Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Електронске комуникационе услуге - интернет
Објављено:05. 10. 2020.
Ид:ЦЈН 03/2020

Обавештење о закљученом уговору - објављено 06.10.2021. године
Обавештење о закљученом уговору - објављено 05.10.2020. године